Tiết lộ các điểm khác biệt của sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền

By:
Categories: Kinh nghiệm
No Comments

Trong những năm gần đây, những hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ như vi phạm bản quyền tác phẩm, sử dụng trái phép thương hiệu của công ty khác,… xảy ra ngày một nhiều hơn. Những hành vi trên đều đã vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ – những sản phẩm có nguồn gốc từ tinh thần sáng tạo. Bài viết dưới đây sẽ nhanh chóng giải đáp những thắc mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ một cách dễ hiểu, cụ thể cho mọi người.

Bằng sáng chế là một chứng nhận đặc quyền của nhà nước dành cho những sản phẩm của các nhà nghiên cứu, sáng chế. Đó có thể là một sản phẩm, quá trình, cách làm, phương pháp kỹ thuật mới của bạn. Muốn được cấp bằng độc quyền sáng chế, bạn cần phải thỏa mãn một số điều kiện.

Những sáng chế của bạn phải đảm bảo 3 yếu tố: mới (chưa từng được công bố), sáng tạo và không hiển nhiên, hữu ích. Tính kể từ lúc nhà sáng chế nộp đơn hợp lệ, thời gian bảo hộ cho 1 sản phẩm là 20 năm và riêng với giải pháp hữu ích là 10 năm.

Trong khoảng thời gian bằng độc quyền sáng chế còn hiệu lực, chưa có sự đồng ý của bạn thì không ai được phép  chế tạo, sử dụng, phân phối hoặc buôn bán những phát minh đó. Đồng thời, điều đó có nghĩa là chỉ có bạn mới có quyền quyết định những đối tượng có thể sử dụng phát minh. Dựa trên những thỏa thuận, điều khoản từ đôi bên, bạn có thể cấp phép sử dụng phát minh cho người khác. Nếu như muốn bán, chuyển giao quyền độc quyền sáng chế cho người khác thì bạn cũng có thể tiến hành dựa trên trình tự, quy định của pháp luật. Phát minh sẽ được công bố rộng rãi khi thời gian bảo hộ của sáng chế hết hạn.

Loại giấy chứng nhận này nhằm cung cấp sự bảo hộ cho chủ sở hữu nhãn hiệu bằng cách đảm bảo độc quyền sử dụng chúng. Thông qua giấy chứng nhận này, chúng ta có thể nhận biết hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc uỷ quyền cho người trả tiền sử dụng. Thời hạn bảo hộ thay đổi,  với điều kiện chi trả các chi phí phụ thêm thì một chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá có thể được thay mới không xác định trong giới hạn. Việc bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ được thi hành tại toà án.

Trong những năm gần đây, những hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ như vi phạm bản quyền tác phẩm, sử dụng trái phép thương hiệu của công ty khác,… xảy ra ngày một nhiều hơn. Chúng ta có thể căn cứ vào những điều gì để phân biệt giữa sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền?

>>> Xem thêm : tư vấn đăng ký bản quyền – định nghĩa chuẩn về sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền

Your Thoughts