Sự khác nhau giữa trang mua sắm online Tabao và Tmall

Categories: Kinh nghiệm
No Comments

Nếu bạn buôn bán hàng trung quốc trong thị trường ngyaf nay thì đã quá quen với 2 trang thương mại điện tử lớn nhất của trung quốc này: tabao và tmall. Vậy, hai trang này có điểm gì giống và khác nhau:

Cả hai đều thuộc sở hữu của cùng một công ty mẹ Alibaba, nhưng:

trang mua sắm online tabao

Taobao – giống như Ebay – Được thiết lập cho người tiêu dùng 2 khách hàng thương mại điện tử (C2C), nơi ai có thể thiết lập cửa hàng và bán hàng, nhưng một số doanh nghiệp cũng được thiết lập trên đó. Alibaba kiếm tiền thông qua việc xử lý phí thanh toán và quảng cáo. Taobao cũng có vấn đề vì nó có rất nhiều hàng giả và thương hiệu xa xỉ không vui khi người bán độc lập bán lại sản phẩm của họ (hoặc đề nghị mua và thay mặt người mua thực).

Tmall – giống như Amazon – Thiết lập để giải quyết các vấn đề xác thực của Taobao bằng cách kinh doanh thương mại điện tử tiêu dùng 2 (B2C), nơi các công ty có thể thiết lập cửa hàng offiical tại chỗ và bán sản phẩm của họ giống như Amazon. Alibaba kiếm tiền thông qua phí thiết lập, phí xử lý thanh toán, hoa hồng bán hàng và người bán hàng tính phí cho dịch vụ cung cấp / chuỗi cung ứng / hậu cần / kho bãi / dịch vụ tiếp thị trực tuyến, plust more. Các thương hiệu thích sản phẩm này vì Taobao có nhiều quyền kiểm soát và tính xác thực hơn đối với sản phẩm của họ được bán trực tuyến. Tuy nhiên, chi phí có thể là ngạc nhiên! Với Alibaba tham gia một khối lớn của mỗi lần bán. Hơn nữa Tmall có thể phủ quyết liệu họ có muốn “cho phép” một sản phẩm tại chỗ nếu họ không nghĩ rằng nó sẽ bán.

Your Thoughts