Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Categories: Tổng hợp
No Comments

Hiện nay, do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như một số doanh nghiệp lớn không có khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp được nữa, quy luật tất yếu là họ phải tiến hành giải thể doanh nghiệp. Một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình giải thể doanh nghiệp là chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
thủ tục giải thể
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải chủ thể nào cũng biết rõ về quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp mặc dù cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin qua văn bản pháp luật, các văn phòng luật sư, chuyên viên ở Sở Kế hoạch và đầu tư.

Khách hàng cần phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính thực tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó mới có thể biết được những lưu ý cần thiết khi soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Song, trên thực tế, việc một cá nhân tiến hành nhiều lần công việc giải thể của doanh nghiệp chỉ là những cá nhân thực hiện cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp, còn những chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp ít khi họ thực hiện nhiều lần vấn đề giải thể vì một cá nhân cũng chỉ thành lập được một đến hai doanh nghiệp trong cả cuộc đời.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề này, công ty Luật Phạm Law sẽ hướng dẫn cho khách hàng những lưu ý cần thiết khi soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Các loại hồ sơ cần soạn thảo:

  • Hồ sơ công bố giải thể đến cơ quan có thẩm quyền;
  • Hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên cơ quan thuế;
  • Hồ sơ xin trả dấu cho cơ quan công an;
  • Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh.

Thứ nhất, khách hàng phải soạn thảo chính xác, có đầy đủ chữ ký của các chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp, con dấu của doanh nghiệp theo như quy định, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên.

Thứ hai, về soạn thảo hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhiều khách hàng không biết về thủ tục này, vì họ cho rằng chỉ cần thực hiện nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp một lần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền là được. Do vậy, việc soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ này là cần thiết.

Thứ ba, soạn thảo các giấy tờ trong hồ sơ phải rõ ràng, chính xác, scan để nộp thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia hoặc in giấy tờ trong hồ sơ trên khổ giấy A4 để nộp trực tiếp đến Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đặc biệt, đối với Quyết định giải thể doanh nghiệp thì từng vào loại hình doanh nghiệp khác nhau thì khách hàng cần soạn thảo đúng nội dung trong quyết định này theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi áp dụng Luật doanh nghiệp 2005 thì Công an là đơn vị quản lý con dấu, tuy nhiên sau khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là nơi quản lý con dấu của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01/07/2015 cần phải soạn thảo hồ sơ xin trả dấu tại cơ quan công an, còn những doanh nghiệp được thành lập kể từ ngày 01/07/2015 thì chỉ cần Thông báo hủy dấu.

Xem thêm : thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Your Thoughts