Tổng hợp Archive

No Comments

Chưa cần thiết đầu tư thêm sản xuất thép

Có nhiều sản phẩm thép trong nước đã dôi thừa nên phải thận trọng coi xét cấp phép đầu cơ những Dự án mới. Nguồn cung thép dôi thừa Sản phẩm dôi thừa ko chỉ khiến các DN trong nước mang nguy cơ phá sản mà điều đấy cũng đưa lại …