Tổng hợp Archive

No Comments

Tiếp thị di dộng là gì?

Tiếp thị di động là bất kỳ hoạt động quảng cáo nào nhằm quảng bá sản phẩm và dịch vụ thông qua các thiết bị di động, chẳng hạn …
By:
No Comments

Quảng cáo phù hợp là gì?

Quảng cáo phù hợp đặt trọng tâm vào nhu cầu và mong muốn của một nhóm nhỏ hoặc một người tiêu dùng cá nhân, trái ngược với đối tượng …
By: